Bank

Ďalej vás v krátkosti oboznámime, ako môžete bezpečne uskutočňovať nákupy.

O bezpečnosti

Údaje vašej karty sú počas informačného toku chránené 256-bitovým kryptovaním TLS. TLS je skratka akceptovaného kryptovacieho postupu Transport Layer Security. Naša banka disponuje 256-bitovým kryptovacím kľúčom, ktorý chráni komunikačný kanál. Firma VeriSign umožňuje pre CIB používanie 256-bitového kľúča, pomocou ktorého zabezpečujeme kryptovanie na báze TLS. V súčasnosti používa tento spôsob kryptovania 90 % elektronických obchodov vo svete. Prehliadací program (browser) používaný kupujúcim, vykoná pred odoslaním pomocou TLS kryptovanie údajov majiteľa karty, čím sa údaje dostanú do banky CIB v kódovanej forme a pre nepovolané osoby sú nezrozumiteľné.

Na čo si treba dať pozor pri kúpe?

  • Prečítajte si informáciu o obchodnom dome/predajni, cenníky o predmete kúpy a podmienky dodávky!

  • Preštudujte si bezpečnostné podmienky obchodného domu/predajne, pretože tieto zaručujú bezpečnosť vašich údajov!

  • Evidujte svoje údaje spojené s kúpou!

  • Evidujte údaje vašej transakcie v súvislosti s platbou! (identifikátor transakcie, číslo povolenia)

  • Zabezpečte, aby sa ku kryptovaným údajom vašej karty nikdy nedostala nepovolená osoba, preto nikdy neukladajte spolu kartu, osobný identifikátor (PIN kód) a heslo!

  • Používajte taký prehliadač, ktorý pozná opciu potrebnú na kryptovanie TLS!

  • Pokiaľ na platobnej stránke banky kliknete na tlačidlo „Späť/Back“ alebo „Obnoviť/Refresh“ prehliadača, resp. zatvoríte okno prehliadača predtým, ako vás nasmeruje späť do obchodu, platba nebude úspešná.

O realizácii platby

Internetový platobný systém banky CIB Zrt.(a.s.) umožňuje používanie bankových kariet MasterCard, bankových kariet patriacich do produktovej skupiny VISA, VISA a VISA Electron (u Electronu len v tom prípade, ak to emitujúca banka povoľuje), ako aj možnosť platenia webovými kartami na internetové používanie/číslom karty na jednorazové použitie. V prípade platby bankovou kartou a následne po úspešnej transakcii – čo znamená akceptovanie platnosti bankovej karty a výsledok kontroly úhrady – banka CIB Zrt. spustí proces zaťaženia účtu majiteľa karty protihodnotou za tovar alebo službu.

Bezpečnosť je založená na rozdelení údajov. Pri použití systému predávajúci od kupujúceho dostane iba množstvo objednaného tovaru a adresu doručenia, a banka CIB Zrt. údaje o karte. Predávajúci údaje o platobnej stránke nedostane, tieto sú prístupné iba pre banku CIB. O úspešnom alebo neúspešnom výsledku transakcie banka obchodníka informuje.

Pokiaľ sa chcete podrobnejšie informovať o výsledku transakcie, v prípade neúspechu o príčinách alebo detailoch, obráťte sa na banku, ktorá vedie váš účet.